Opis projektu

Numer projektu: 101082462

Skrót projektu: Health4EUkids

Czas trwania projektu: 01.12.2022 – 30.11.2025

Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w rodzinach oraz zapobieganie otyłości. Zewaluowana praktyka fińska -Smart Family ma zapewnić narzędzia pomagające pielęgniarkom podstawowej opieki i innym pracownikom służby zdrowia w poruszaniu z rodzinami kwestii 
•    związanych ze stylem życia bez wzbudzania poczucia winy;
•    w zachęcaniu rodzin do określenia swoich mocnych stron w zakresie nawyków zdrowotnych.

Program zapewni też wsparcie rodzinom w ocenie swoich nawyków zdrowotnych oraz w zachęcaniu ich do określenia swoich mocnych stron w nawykach zdrowotnych i pomaganiu im w ustaleniu, czy chciałyby dokonać zmian w tej dziedzinie.

Cele programu „Health4EUkids” to:
1.    realizowanie działań, które stanowią najlepszą okazję do zwalczania otyłości u dzieci wśród uczestniczących Państw Członkowskich;
2.    poprawa planowania i rozwoju polityki zwalczania otyłości u dzieci w Europie zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;
3.    rejestracja wymogów dla każdego Państwa Członkowskiego dotyczące wdrożenia proponowanych najlepszych praktyk;
4.    wzmocnienie podejścia opartego na współpracy w walce z otyłością u dzieci poprzez ułatwianie wymiany wiedzy i umiejętności uczenia się w państwach członkowskich;
5.    ułatwianie przenoszenia i trwałości najlepszych praktyk do państw członkowskich

Partnerami jest 12 krajów (12 beneficjentów i 10 podmiotów stowarzyszonych) z sektora zdrowia i środowisk akademickich wnoszących wkład w postaci różnego doświadczenia, wiedzy i know-how w celu osiągnięcia celów projektu.

Projektowanie i wdrażanie profesjonalnych stron internetowych